renkegitim

 

renkkisiselgelisim   renktemellisesi   renkkurslari   renketutegitim

KALABALIKLARDA KAYBOLMAYIN

Kayıt kabul sürecimiz başlamıştır. Ödüllü Deneme Sınavı ve deneme sürecine katılmak için başvuru formu doldurunuz.

 

 

Eğitim Danışmanlığı

          Eğitim-öğretim ihtiyacı devam eden tüm bireyler zaman zaman bu süreçle ilgili çeşitli problemler yaşayabilir. Bazı durumlarda ise bir problemden öte “Daha iyisini nasıl yapabilirim?” sorusunu cevaplayamamak, kararsızlık, amaçsızlık, motivasyon eksikliği, yöntemi bilememek gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Eğitim danışmanlığı bu problemleri çözmek, hızla sonuca ulaşmak için danışan ve danışman arasında gizlilik ilkesine dayalı, aile ile öğrencinin ortak değerlerde buluşmasını sağlamayı amaçlayan, eğitim sürecinin problemlerini ortadan kaldırarak, sürece kalite kazandırmayı amaçlayan danışmanlık hizmetidir.


egitim-danTemel Amaçlar

 • Zaman kaybını önlemek,
 • Çalışma yöntemine karar vermek,
 • Öğrenme biçimlerini tespit etmek,
 • Eğitim sürecini doğru programlamak,
 • Süreci baltalayan durumları belirlemek,
 • Eğitim sürecini daha verimli hale getirmek,
 • Problemli durumla ilgili özel çalışma yapmak,
 • Sınav hazırlığı sürecinde oluşan sorunları teşhis etmek,

          Kısaca eğitim ihtiyacı devam eden bireylerin eğitim süreciyle ilgili tüm problemlerini tespit etmek ve bu problemlerin çözülmesini sağlamak amaçlanmaktadır.


Eğitim Danışmanlığı Hizmetinin Önemi

          Eğitim öğretim sürecinde akademik başarıyı etkileyen çok çeşitli değişken vardır. Kimi öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmak için etkili öğrenme stiline uygun ortamda ve materyallerle çalışması yeterli olabiliyorken kimilerinin zihni kardeşiyle yaşadığı çatışmalardan, kendine olan güvenini kazanamadığından bildiklerini ortaya çıkaramamasından, güçlü zekâ alanlarını keşfedememesinden, dikkatini toplayamamasında, otoriteye, arkadaşlarına karşı takındığı tutumdan vb. nedenlerden kaynaklı karmaşık olabilmektedir. Bu nedenle ilk adım öğrencinin dünyasından neyi nasıl gördüğünü anlamak olmalıdır. Eğitim danışmanlığı bu anlamda öğrenciyi analiz etmenin tam karşılığını bulduğu geniş kapsamlı bir danışmanlık hizmeti olduğundan dolayı önemlidir. Öğrencinin “akademik başarısının önündeki engel nedir?” ya da öğrenci “bulunduğu durumdan nasıl daha iyi hale gelebilir?” sorularının yanıtı için öğrencinin ihtiyacına uygun bir dizi test uygulanmaktadır.
danis 

Örneğin;

 • “Ders çalışıyor ama acaba etkili çalışıyor mu?
 • Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için kendi öğrenme stilini keşfetmiş mi?
 • Çok çalışıyor aslında ama istediği başarıyı neden yakalayamıyor?”

          sorularının cevabı testlerle tespit edilip yapılacak eğitim danışmanlığı çalışmalarıyla çözülebilir.

          Öncelikle öğrenciye “Öğrenme Stilleri Testi” uygulanır. Kalıcı öğrenmesinin yöntemleri keşfedilir. Mesela, öğrencinin görsel ağırlıklı olduğu tespit edildi.

          Mevcut durumdaki çalışma davranışları “Ders Çalışma Alışkanlıkları Envanteri” ile incelenir. Ders çalışırken sadece okuma yöntemini kullandığı belirlendi.

          Öğrenciye ders çalışma programı yapılır ve öğrenci ders çalışırken görsel ağırlıklı olduğu için not tutması, grafikler, şemalar, renkli kalemlerle önemli yerlerin altını çizmesi, işaret koyması vb. davranışları yapması için yönlendirilir.

          Zihnini meşgul eden, başarısının önündeki engeller ya da daha iyi olabilmesi için yapılabilecekler “Başarısızlık Nedenleri Envanteri” ile belirlenir. Mesela bu envanterde test çözme tekniklerini bilmediği belirlenmişse testte hatalı davranışları netleştirilir, doğruları hem teori hem de uygulamalarla başarısının önündeki engeller kaldırılır.

          Sonuç itibariyle öğrenci ihtiyacı olduğu tüm yönlerden güçlendirilir ancak şunu da unutmamalıyız ki testler, envanterler tek başına yeterli sonucu veremez. Öğrencinin, ailenin aktardıkları, eğitmenin gözlemleri, testlerin sonuçları hepsi birleşince yeterli sonuca ulaşılmış olur.

          Tarafımızdan uygulanan testleri, testlerin amaçlarını ve raporlama ile ilgili inceleme yapmak için tıklayınız.


Bu Hizmetten Kimler Yararlanabilir?

          Eğitim ihtiyacının okullu süreci günümüzde okul öncesi eğitimiyle başlamaktadır. Bu dönemden başlayarak üniversiteye girişe kadar geçen süreçte karşılaşılan çeşitli problemler için öğrenciler Eğitim Danışmanlığı hizmetinden yararlanabilir. Ayrıca bu süreci tamamladığı halde, çeşitli sınavlara hazırlanan bireyler ya da ileri yaşlarda eğitimine devam eden tüm bireyler Eğitim Danışmanlığı hizmetinden yararlanabilir. Eğitim Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için bir problemin olması da şart değildir, daha verimli bir eğitim süreci için de bu hizmet tercih edilebilir.

          Aşağıda eğitim danışmanlığını tercih etmeyi gerekli kılabilecek bazı başlıklar sıralanmıştır.

 • Okul öncesi dönemdeki çatışma ve iletişim sorunlarını çözmek,
 • Okula başlamada çekilebilecek güçlükleri ortadan kaldırmak,
 • Okul fobisini oluşturan sebepleri tespit etmek ve çözmek,
 • Okuma güçlüğü çekiyor olmak ve okumayı sevememek,
 • Yazma güçlüğü çekiyor olmak ve yazmayı sevememek,
  Ödev sorumluluğu edinememek ve düzenli ders çalışamamak,
 • Kendine güvenememek; “ben bu dersi, sınavı vs. yapamam” inancına sahip olmak,
 • Oyun, tv, bilgisayar gibi olumsuz durumlardan kurtulamamak,
 • Ayrılmış aile çocuklarının yaşadığı güçlükleri eğitim ekseninde ortadan kaldırmak,
 • Herhangi bir sınava hazırlanıyor olmak,
 • Sosyal ilişkilerinde çekingen davranmak,
 • 9. sınıf sonrasında hangi dersleri seçmesi gerektiğini bilememek,
 • Hangi okulu seçmesi gerektiğini bilememek,
 • Hangi mesleği seçmesi gerektiğini bilememek,
 • Çok basit soruları çözemiyor olmak,
 • Dikkatsizlikten dolayı sınavlarda çeşitli sorunlar yaşamak,
 • Sınavlarda zaman sorunu yaşamak,
 • Sınav ve derslerle ilgili kaygılar taşımak,
 • Nasıl ders çalışması gerektiğini bilememek,
 • SBS-YGS-LYS-KPSS-KPDS-DGS gibi sınavlarda daha başarılı olmak.

          Gibi amaçlarla bize başvurmanız halinde, verimli bir çalışma yapılabileceğine kanaat getirmemiz halinde, eğitim danışmanlığı hizmetimizden yararlanmanızı sağlayabiliriz.
Bu hizmet merkezimizce iki türlü tanımlanmaktadır:

 • Herhangi bir problemin çözümüne yönelik olarak, 1 ile 10 seans arasında değişen, zaman sınırı ve kazanımları önceden belirlenmiş danışmanlık hizmetidir. Paket programlar olarak sunulur.Sınırlı Süreli Eğitim Danışmanlığı:
 • Düzenli Eğitim Danışmanlığı: Bir problemin çözümü için olmayan, daha iyi bir eğitimi amaçlayan herkesin talep edebileceği, ayda 2 ya da 4 düzenli görüşme şeklinde programlanan bir danışmanlık hizmetidir.

Eğitim Danışmanlığı Süreci

          Bu hizmetten yararlanacak olanların merkezimizde karşılaşacakları süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir.

          Ön Görüşme: Danışma talebinde bulunan kişilerin şikâyetleri belirlenir, hem aile hem öğrenci ile görüşülür, durumu anlamak için yapılacak testler ücretsiz olarak uygulanır. Tarafımızdan yapılabilecek bir çalışma varsa süre, seans sayısı, ücret ve çalışmanın şekli belirlenir.

ongorusme

          Asıl Çalışma: Danışanla danışman arasında, gizlilik ilkesine dayalı, gerekli görüldüğünde çeşitli test ve ölçümlerin uygulanacağı, görüşme veya görüşme dizisidir. Görüşme süresi 60-90 dakikadır. Bu çalışma seansları için uygulanacak ücret yapılacak çalışmanın türüne ve çalışmayı yapacak danışmana göre değişebilir. Ücretler her seanstan sonra alınır. Asıl çalışma sürecinde ve süreç sonunda gerekli görüldükçe veliler, davranış kalıplarıyla ilgili ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirilir.
Takip Görüşmesi: Çalışmalar tamamlandıktan sonra danışan ile gerekli görülen aralıklarla çeşitli şekillerde görüşülür ki bu görüşmelerin amacı sürecin takibi içindir. Takip görüşmeleri ücretsizdir.
 

Ayrıntılı bilgi ve randevu için bize ulaşın ...

Etkinliklerimiz

performans 

Grup eğitimlerimize katılmak için talep formu doldurun en kısa zamanda sizinle iletişime geçelim.

Sınava Kalan Süre

YGS

20.03.16

LYS4

11.06.16

TEOGS

26.11.15

Eğitim ve çalışmalarımızla ilgili güncel mailler almak istiyorsanız mail listemize katılabilirsiniz.

Şu anda 3 konuk çevrimiçi